Styrelsen Kalix älv ek förening

 

Ordinarie ledamöter i styrelsen

Suppleanter i styrelsen, valda på ett år

(OBS! ej personligt valda suppleanter)

 

Ordf: Mikael Johansson (till 2020) Ansvar-Polcirkelns FVO, Överkalix

Adjungerad sekr: Erik Söderlund

 

Martin Östling (till 2021) Kalix kommun

Sanne Strokirk Nilsson Ylitalo (till 2021) Gällivare kommun

Mats Lundgren (till 2020) Gällivare Allmänning

Ronny Landin (till 2021) Överkalix Kommun

Rose-Marie Henriksson (till 2021) Kalix

Lar-Erik Holmberg (till 2020) Kalix

Suppleanter i styrelsen, valda på ett år. Obs ej personligt valda suppleanter

Gottfrid Augustsson, Narken

Kjell Rönnbäck, Kamlunge-Västanfors samfällighet

Britt-Marie Vikström, Kalix kommun

Jan Larsson, Ängeså fvo

Gunnar Nilsson, Överkalix kommun

Magnus Johansson, Gällivare kommun

Ann-Marie Andersson, Kalix

Extern kassör

Karin Boudin