April 10, 2018

Årsredovisningar finns nu på hemsidan

Nu har vi fyllt på i kategorin årsredovisningar. 

April 10, 2018

Vi välkomnar tre nya medlemmar i föreningen

Kalix älv ek för välkomnar tre nya medlemmar i föreningen:

 

Gammelgården 

Björknäs samfällighet (Kalix),

Kalix sportfiskeklubb, Laplandleisure AB (Männikö)

April 13, 2018

Årsmöte 2018-04-14

Styrelsen för Kalix älv ek för kallar härmed till ordinarie årsstämma. Stadgeenliga ärenden kommer att behandlas. Däribland förvaltningsberättelse för 2017 års verksamhet, medlemsavgift för 2018, budget och verksamhetsplan och val till föreningsstyrelsen. Sammankallande i valberedningen är Maud Lundbäck, tel 070-5248707.

 

Inga extra ärenden finns anmälda. Styrelsen kommer att sammanträda samma dag kl 13.00. Plats: Gällivare, Folkets hus, lokal Granen Tid: lördag 2018-04-14 kl 14.00

 

OBS! Kjell Nilsson från Fiskmiljö i Nilivaara kommer att inleda stämman med att berätta om utförda och kommande fiskevårdande projekt som syftar till att återställa skador som tidigare flottledsarbeten, dikningar och skogsvägsbyggen åstadkommit.

Please reload