Masugnsbyns samf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-->>Till Hemsidan

 

Den outbyggda fjällälven har fängslat och lockat sportfiskare i alla tider.

Kalixälvens forsar vid Masugnsbyn är rikskända för sitt fina fiske efter harr och öring.

På senare år har också laxfisket på byns vatten fått ett uppsving och sportfiskarna har fått uppleva riktiga laxfajter.

Det finns många fina fiskeplatser från den övre gränsen mot Parakka och ner till lapplands-gränsen 15 km nedströms. Vid de övre sträckorna gäller endast fiske på norra/östra sidan om älven.