Kiruna jakt och fiske

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-->>Till hemsidan

 

Vi arbetar med fiskevårdsfrågor av olika slag i samarbete med Länstyrelsen.


Provfiske
Verksamheten består i första hand av olika slags provfisken. Dels av inventeringskaraktär för att kartlägga fiskbeståndet, dels av uppföljningskaraktär.

Regler och bestämmelser
Vi samarbetar också med Länstyrelsen när det gäller regler och bestämmelser för fisket.
Efter önskemål från medlemmar har vi ansökt om trollingfiske som fiskemetod i Torneträsk.
Ansökan har nu beviljats av Länstyrelsen.

Administrativ fiskevård
Vi yttrar oss även i olika tillståndsärenden som påverkar våra sjöar och vattendrag. På så sätt ser vi till att  bästa möjliga livsbetingelser upprätthålls för fisket.