Kamlunge-Västanfors samf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamlunges fiskevatten består av en sju kilometer lång älvsträcka med flera fina forsar och lugnt flytande sträckor.Bland annat den fina kanalen Detta ger möjlighet till fångst av flertalet olika arter bl.a. harr, lax, öring, abborre, gädda samt lake. 

Husvagnsparkering och camping vid Kamlungeforsen intill bron 2,3 mil från Kalix efter vägen mot Morjärv. Tillgång till toalett, dusch, rent vatten raststuga, eldstäder och vindskydd. Parkering efter bron. Sommartiden bedrivs även traditionellt fiske efter sik med not och håv. Sportfiskekort och lokalt fiskekort tillgängligt.