Gällivare Allmänningsskog

 

 

 

Inom allmänningsskogen finns 1.300 hektar vatten vilket utgörs av åar, älvar, tjärnar och sjöar. Tillgången av fisk i dessa är mycket varierande. Lax finns i bl a Ängesån, Kalix älv och Råneälven. I övrigt finns harr och öring i nästan samtliga rinnande vattendrag.

OBS delägarkortet säljs enbart på allmänningskontoret.