Fiskräkning i Jockfall och Ängesån

 

Uppvandrande lax har under många år räknats vid laxtrappan i Jockfall. Nytt för 2015 är att en räknare installerats i Ängesån också. 

 

Se statistik för uppvandringen i Jockfall -->>

 

 

Ny fiskräkning i Ängesån

 

Ängesån är det största biflödet till Nationalälven Kalix älv. Den liknar i storlek och karaktär övriga större skogsälvar i Norrland. Den strömmar fritt utan kraftverk eller hindrande dammar via flera biflöden som börjar runt Gällivare och förenas med Kalix älv i Överkalix. Älven och dess biflöden passar bra för flugfiske och har en stor potential som lax- och havsöringälv och är även känd för ett fint harrfiske.

Under de senaste 15 åren har Kalix älv ek för med stöd av flera organisationer bedrivit omfattande fiskevårdande åtgärder. Detta för att återställa älven till sin fulla potential som reproduktionsområde för vandringsfisk och som destination för sportfiskare.

Från och med den 28 maj 2015 driver Kalix älv ekonomisk förening ett eget projekt med en fiskräknare för vandrande vilda laxar och havsöringar i Tväredet i Ängesån. Via detta projekt hoppas man få ett vetenskapligt underlag för fortsatta miljöförbättrande åtgärder och för att utforma regler för allt fiske som säkrar framtida bestånd.

 

. Räkningen sker med hjälp av en kamera som består av ett ekolod ( Simsonar) som spelar in ekolodssignaler som spelas in på en dator. Inspelningen som kan liknas med en videosekvens och analyseras i efterhand. Fiskarnas upp- och nedvandringstid under dygnet registreras samt storlek och rörelsemönster. Utifrån förekommande fiskstorlek och vandringstid under säsongen genomförs artbestämning. Tekniken är samma som vid fiskräkningen i Råne älv och liknar den som används i Torne älv.

 

Kalix älv ekonomisk förening bildades 1992 och ägs av Gällivare, Kalix och Överkalix kommuner samt av ca 45 byaföreningar, fiskevårdsområden och turistföretag.