Bondersby samfällighet

 

 

 

Bondersbyns fiskevatten består av en mil lång älvsträcka med fyra forsar, inklusiv det berömda Bondeborg. Raststuga och vindskydd finns på tre platser. Lättillgängligt vatten, dock ej handikappvänligt. 

Bilväg på ömse sidor av älven. Eldstäder, parkering och stuga. Livs- och drivmedelsaffär finns i närheten

Fiskereglerna i Bondersbyns fiskeområde är utformade för att endast tillåta ett uthålligt uttag av fisk baserade på naturens och fiskens villkor. Bondersbyn samfällighetsförening är medlem i Kalix älvs fiskegrupp som jobbar aktiv med fiskevård inom Kalix kommun.