Den unika Kalixälven

Kalixälven sträcker sig från högfjällen i nordväst till Bottenviken i sydost, ett unikt vattenflöde med intakta ekologiska sfärer. 


Den 430 kilometer långa resan går genom delar av Lappland och Norrbotten, ett svindlade scenario av sjöar, forsar och vattenfall. Trots önskemål från den industriella världen är älven fortfarande outbyggd och bevarad som en av Sveriges nationalälvar. Vattnets väg från fjällen till havet erbjuder besökaren en sinnenas färd genom en genuin lappländsk vildmark, böljande taigaskogar och ett prunkande kustnära jordbrukslandskap. Traktens örika skärgård inbjuder till familjevänliga båtturer, sköna badstunder och intressanta fiskefärder. Kalixälven har ett osviktigt rykte som en av våra mest attraktiva laxälvar.

 

Därtill en av de viktigaste biologiska komponenterna för östersjölaxens överlevnad. Älvdalen genomkorsas också av ett antal vackra och sportfiskemässigt intressanta biälvar som Kaitumälven, Tärendöälven, Narkån och Ängesån. Aktiva fiske- och biotopvårdsarbeten har gjort att huvudälven, tillsammans med de tillrinnande sidoflödena, har klassats som ett sportfiskeområde av högsta rang. Vi är stolta över att kunna erbjuda Dig en genuin vildmark, ett arv från förr till oss moderna nutidsmänniskor. En gåva som vi med glädje kommer att överlämna till våra efterkommande släkten. 

Gunnar Westrin .

 

Fjälltraktens älv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källflöde till gräns mittemellan Parrakka och Lappeasuando
· Kalix Älv i fjällregionen
· Kaitumälven 

 

Det är ur Kebnekajsemassivens mångtusenåriga anleten som Kalixälvens första vattendroppar pressas fram. De karga markerna ger Vistasjåkk och Ladtjojåkk äran att forma nationalälvens huvudsakliga leverne. 


Fjälljokkarna ger näring till de väldiga källflödessjöarna, i vars sköte Nikkaluokta, Laukkuluspa och Årosjåkk speglar sina former. Ur samma bergsmassiv föds också den legendariska Kaitumälven, en jungfrulig biälv med ett rykte som ett osvikligt sportfiskevatten av högsta internationella klass. 

 

Övre Kalixälven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gräns mittemellan Parrakka och Lappeasuando till Gällivare/Överkalix kommungräns
· Kalix Älv i detta område
· Tärendöälven
· Narkån 

 

Nedströms sammanflödet av Kaitumälven och Kalixälven formar ofantliga vattenmassor land och stränder. Klassiska laxströmmar som Parakkakurkkio och Pahakurkkio skapar drömmar ur månghundraåriga gammelskogar och frustande kanyonbildningar. 

Här möter vi Kalixälvens urgamla och mest orörda karaktärer, detta ur ett ekologiskt och biologiskt ursprung som aldrig får förändras. Tärendöälven är länken mellan Kalixälven och Torneälven, en lustfylld bifurkationsälv med ett genuint och vildmarksbetonat sportfiske i delvist väglöst land. Ingen glömmer sådana ursprungsplatser som fiske- och vildmarksområdena kring Saarikurkkio och Mestoslinkka. Biälven Narkån bjuder upp till en yster dans när det gäller flugfiske efter harr men också öring. 

 

Mellersta Kalixälven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gällivare/Överkalix kommungräns till Kalix/Överkalix kommungräns
· Kalix Älv i mellanområdet
· Jockfall
· Ansvar/Rödupp/Orrforsen
· Räktjärv
· Räktforsen 

 

Allt eftersom älven närmar sig kusten breddas den till en magnifik pulsåder. Jockfallet kan sägas vara pärlan i hela kalixälvssystemet. Under högvatten störtar tusentals kubikmeter per sekund genom fallet, i vars djup de uppvandrande laxarna och havsöringarna styr sina färder. 

Den välbesökta laxtrappan bjuder åskådaren ett storslaget scenario av laxar som har som mål att slutligen nå lekplatserna. Varje år tar sportfiskare laxar upp mot tjugo kilo, detta på en vacker plats utan motsvarighet. Vill man följa den ensammes stigar kan man söka sig nedströms till stränderna kring Ansvar, Rödupp och Orrforsens mer vidlyftiga fiskevårdsområde. Här finns plats för alla och laxfisket kan varvas med harrfiskets mångskiftande lockelser. I Överkalix breddas Kalixälven än mer tack vare Ängesåns friska inflöde. Den avlånga sjön Räktjärv är i egentlig mening ett vidlyftigt sel i huvudfåran, ett gediget vatten med goda fiskemöjligheter. Det är framför allt vårfisket på is efter abborre, sik och harr som lockar intresserade ut till de karakteristiska sandgrynnorna. Sommarens gäddfisken är inte att förglömma. Höstdagarnas anhopningar av sångsvanar är anmärkningsvärda, ett av många trevliga inslag i en välbalanserad ekologisk värld. Ur Räktjärv - som under flottningsepoken var en uppsamlingsplats för timret - rusar den storslagna Räktforsen. Strömmen ligger intill den välfrekventerade riksvägen (E-10) som sammanbinder kusten med Kiruna. Här kan den bilburne turisten njuta ett naturens skådespel och samtidigt pröva fiskelyckan efter harr, öring, sik men också lax. 

 

Nedre Kalixälven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalix/Överkalix kommungräns till Bottenviken
· Kalix Älv i nedre delen
· Kamlunge Bondersbyn
· Bondeborg
· Gammelgården
· Mynningen och kustområdet 

 

Det andas historiska vingslag kring forsarna i Kamlunge och Bondersbyn. De välkända forssträckorna har namn om sig att vara lax- och öringrika. Förutom ett attraktivt sportfiske bedrivs fortfarande en traditionsbunden och turistlockande sikhåvning och notdragning i området. 

Bondeborg kan erbjuda ett spännande och naturskönt flugfiske efter lax och havsöring. En klassisk maträtt i trakterna är glödhalstrad sik, en nordisk anrättning med månghundraåriga anor. Flugfiskesträckorna är många där harren spelar den första fiolen. Under den norrbottniska vårvintern lockas framför allt siken till hugg på pimpelfiskarens darrande beten. Områdena kring Rian och Månsbyn är attraktiva pimpelplatser, därtill populära för båtfiske efter bland annat havsöring. Landskapet blir allt mer flackt och snart kommer delar av vattnets eviga kretslopp att slutas. I detta storgäddornas domäner kommer svettdropparna från Kebnekajses stundtals snöklädda hjässa att blandas med det svagt bräckta vattnet i Bottenviken utanför Kalix. En cirkel är sluten och en resa är ändad. 

 

Ängesåsystemet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ängesån med biflöden
· Ängesån
· Lina Älv
· Bönälven
· Skrövån
· Lansån
· Tvärån 

 

Ängesån är en av Kalixälvens större biflöden och mycket attraktiv för inhemska och internationella sportfiskare. Älven är ett klassiskt laxvatten och har en potential att vara Europas förnämsta havsöringsälv.

Trots namnet är biån stor som en normal svensk skogsälv och inhyser en mängd trevliga och fiskbara strömmar och forsar. Den börjar sitt sprittande liv ur bland andra källflödena Linaälven och Vettasjoki. Nedströms det 16 meter höga Linafallet rinner Linaälven in i Ängesån. De mindre vattnets sportfiskare hittar sina oaser efter biflödena Bönälven, Skrövån, Lansån och Tvärån. Tillsammans med huvudfåran bildar de ett osvikligt arv till morgondagens barn.